Fantomen skatten – ett museum dolt från världen

path3832

 

Fantomen skatten

I De Djupa Skogarna ligger den av naturen och den förste Fantomen formade Dödskallegrottan, det traditionella hemmet för Fantomenätten sedan över fyra hundra år. Vägen dit går genom ett vattenfall och vaktas ständigt av det fruktade giftfolket, Bandarerna, vars förgiftade pilar dödar ögonblickligen. De allra flesta som förs till de djupa skogarna görs så försedda med ögonbindel så de inte kan finna vägen tillbaka.

Dödskallegrottan döljer många saker; Dödskalletronen där Fantomen tar emot besökare, kryptorna där tjugen Vandrande Vålnader vilar med sina fruar (Jag räknar den 17:e Fantomens tvillingsyster Julie till De Vandrande Vålnadernas skara då hon vid flera tillfällen bar dräkten istället för sin bror) och krönikerummet där varje Fantom nedtecknat sina äventyr för sina efterlevande. Men mest förunderligt bland Dödskallegrottans många hemligheter är den stora skattkammaren. Här, dolt för världens ögon (Tyvärr), finns en samling historiska skatter och unika föremål bevarade, ditförda av olika medlemmar av Fantomenätten genom historien.

Bland föremålen finns till exempel en kraftig långbåge, alltför kraftig för en vanlig man att spänna. Den fördes till Bengali av den femte Fantomen från England och sägs ha tillhört den legendariske fredlöse hjälten Lille John. En bägare, skuren ur en enda enorm diamant som ska ha tillhört härföraren Alexander den store. Denna bägare har två olika Fantomer som den ursprunglige ägaren. Den tredje Fantomen ska ha fått den av sultan Al’ina, men den ska även ha funnits i den Svart Kejsaren Jonkars ägo under den sjätte Fantomens levnad.

De mumifierade resterna efter den giftorm som ändade de Ptolomeiska faraonernas regeringstid i Egypten när Kleopatra lät sig bitas av den hellre än tas till fånga. De fördes till grottan av den sjuttonde Fantomen.

Två legendariska svärd hänger på hedersplatser på ena väggen. Det ena fördes till grottan av den andre Fantomen efter ett drömlikt äventyr i England under vilket svärdet gavs till honom av en mystisk kvinna. Svärdet sägs vara Excalibur, den legendariske kung Arthurs svärd. Det andra, Durandal, tillhörde riddar Roland, Paladin under Karl den Store och försvarare av Kejsarens eftertrupp när den stupade för morer i Pyrenéerna. Det fördes till grottan av den 13:e Fantomen. Ett annat föremål i skattkammaren som också tillskrivs den berömde riddaren är det horn han fört med sig för att varna kejsaren och kalla på hjälp. Han ska ha blåst så hårt i hornet att det sprack, men hornstöten nådde kejsaren. Den nionde Fantomen förde hornet från dess viloplats i spanska Alhambra till Dödskallegrottans Stora Skattkammare.

Bland de intressanta men kanske inte legendariska föremål som finns i skattkammaren finns en utgåva av All Story Magazine från oktober 1912, det nummer av tidningen där Tarzan of the Apes publicerades. Som jag nämnt i ett tidigare blogginlägg inspirerades den unge Edgar Rice Burroughs till sin klassiske hjälte av ett möte med Den Vandrande Vålnaden.

De äventyr där Fantomen kommer i kontakt med historiska och/eller legendariska föremål tenderar att vara mina personliga favorit berättelser. Äventyren blir ofta episka och ett sätt att utöka den värld i vilken Fantomen lever. Till exempel så är både Lille John och Kung Arthur verkliga personer i den världen. Både Arthurs sagan och legenderna om Robin Hood hör till personliga favoriter i litteraturhistorian.

Den Stora Skattkammaren är den plats efter Krönikerummet som döljer mest historier,  serieskapare kan utan problem utöka kammarens samling så med föremål som kan ge dem den öppning för ett äventyr de vill skriva. Krönikorna fungerar på samma sätt.

Men varför kallas den för Den Stora Skattkammaren? Det beror på att de även finns en mindre skattkammare, Den Lilla Skattkammaren, som innehåller en mer traditionell skatt. Föremål av monetärt värde så som guld, silver och ädla stenar som Fantomen samlat på sig från ogärningsmän och pirater under fyra hundra år. Dessa medel används dels i Fantomen kamp men även för att göra gott i världen. Till exempel fick den unge läkaren Doktor Axel en påse diamanter från Den Lilla Skattkammaren för att kunna finansiera sitt planerade Djungelsjukhus, gåvan kom sedan han hjälpt den blivande tjugoförste Fantomen till världen.

Tills nästa gång kära läsare.

//Thomas

https://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Lista_%C3%B6ver_f%C3%B6rem%C3%A5l_i_Fantomens_stora_skattkammare

https://fantomenindex.krats.se/what/nottingham

https://fantomenindex.krats.se/what/diamantbagaren

https://fantomenindex.krats.se/what/kleopatras_orm

https://fantomenindex.krats.se/what/excalibur

https://fantomenindex.krats.se/what/durandal

http://www.phantomwiki.org/The_Horn_of_Roland

http://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Doktor_Axel

Bengali – Ett litet land av motsägelser

path3832

Det blir ett kort inlägg den här gången. Kort men ack så gott.

Bengali, eller Bengala som det heter på engelska, är ett litet östafrikansk kustland med tät kustdjungel som längre in öppnar upp sig för savanner och en massiv bergskedja. Den moderna huvudstaden Morristown är med sina skyskrapor och alla moderniteter en grov kontrast från de traditionella djungelbyarna, där varje by är hem till en egen stam. Djungeln rymmer många hemligheter; många av dem knutna till Bengalis mest berömda invånare, Fantomen.

Men det är inte dessa hemligheter vi ska prata om idag, utan landet där de ligger och hur det i sig är en massiv motsägelse. Som jag nämnde i mitt inlägg om Fantomen-filmen låg Bengali ursprungligen i Asien, troligen är namnet inspirerat av Bengalen som en provins i Indien. Vid flytten till Afrika följde vissa asiatiska drag med, till exempel gestaltas ofta Singhbrödraskapet som en asiatisk piratliga. Bland Dimmiga Bergen, en bergkedja som markerar en av Bengalis gränser, ligger bergsfurstendömena vars härskare (vanligen kallade Bergsfurstar) visuellt brukar likna maharadjor. Man kan betrakta dessa saker som en kvarleva från de tidiga serierna när Bengali låg i Asien. Personligen ser jag det som en följd av Bengalis läge på Afrikas östkust, vilket direkt gör det till en del av handelsnätverket som existerat i Indiska Oceanen sedan långt innan européerna gjorde entré. Kontakterna fanns och möjligheten att rika handelsmän och indiska prinsar sökte sig till Bengali för att upprätta egna riken är fullt möjligt.

Även faunan i Bengali är en intressant motsägelse. Dimmiga bergen är även hem till bergsvargarna vars mest berömda medlem är Devil, Den Vandrande Vålnadens trogne följeslagare. I djunglerna jagar både lejon och tigrar. Faktum är att Fantomen själv är länkad till tigern genom ett av de gamla djungelordspråken som säger att ”Fantomen har tio tigrars styrka”, vilket visar att tigrar funnits länge i Bengali. Att tigrar finns i Bengali förklaras i serierna med att de importerades av en indisk prins när han sändes i exil av sin bror. När prinsen dog och hans palats övergavs slapp tigrarna lösa och spred sig över Bengali. Vargarna i sin tur härstammar från en kull vargungar som den sjuttonde Fantomen förde med sig från USA under 1880-talet.

Jag gillar det draget hos Fantomen-tidningen. Den var medveten om sina motsägelser och istället för att bara bortförklara det med att det bara är så Fantomens hemland ser ut försöker de förklara vissa delar, såsom varför det finns tigrar och vargar i Afrika. Men varför det förekommer bergsfurstar, varav en som uppenbart är mongol, och deras ickeafrikanska utseenden förklaras mig veterligen inte i serierna.

Tills nästa gång.

//Thomas

https://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Bengali

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengalen

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_trade

https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_wolf

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bengalisk_tiger

https://fantomenindex.krats.se/what/tigrar

http://fantomen.org/index.php/laer-dig-mer/laer-dig-mer-1/tidigare-generationer/182-zoo-121

Spara

Spara

Spara

När Fantomen mötte kejsare Ming av Mongo

 

Fyra hjältar skapade av två män, förenade i striden för det goda. Den förste är en berömd polospelare och frihetskämpe som kämpat mot en mäktig förtryckare i 52 år. Den andre en skicklig illusionist och magiker som tillsammans med den tredje, sin högreste afrikanske tjänare och senare partner, har kämpat mot kriminella genier, brottsorganisationer och utomjordingar lika länge. Den fjärde en mystisk man i lila trikåer som i över fyra hundra år bekämpat sjöröveri och orättvisor med en dödskalle som sin symbol. Tillsammans bildade de en första försvarslinje när en intergalatisk kejsare tog sikte på jorden som sitt nästa mål för erövring.

År 1986 skapade Marvel Animation “Defenders of the Earth”, en animerad tv-serie där hjältarna vars seriestrippar distribuerades av Kings Features Syndicate samarbetade i kampen för det goda.  Sextiofem avsnitt skapades där Blixt Gordon, Mandrake, Lothar och Fantomen tillsammans kämpade mot Ming den Skoningslöse och dennes försök att erövra jorden.

Blixt Gordon, en så kallad rymdopera skapad av Alex Raymond 1934. Serien följer polospelaren och den borne hjälten Blixt Gordon och hans vänner; den vackra Dale Arden och vetenskapsmannen Hans Zarkov, under deras äventyr på den främmande planeten Mongo som styrs av den fruktansvärde kejsaren Ming den Skoningslöse. Till sin hjälp hade de flera kämpar från Mongo, den karismatiske Prins Barin från Arboria och Prins Vultan, hökmännens ledare.

Mandrake skapades av Lee Falk två år innan han skapade Fantomen. Han är en gentleman och magiker, alltid klädd i hög hatt, frack och inte sällan en kort svart cape med röd insida. Som en skicklig illusionist och hypnotisör använder Mandrake sina förmågor till att bekämpa brottslingar, inte minst brottsorganisationen 8 tillsammans med sin kompanjon Lothar, en afrikansk prins och mäktig kämpe.

Den fjärde hjälten tror jag inte behöver någon introduktion, en enligt legenderna fyra hundra år gammal vålnad från Afrika som bär en distinkt ring i formen av en dödskalle.

Den tecknade serien, för att ge barn en bättre möjlighet att relatera till hjältarna, skapade även fyra ungdomar som följer sina fäder/vårdnadshavare. Dessa är Rick Gordon, (son till Blixt Gordon). LJ, (Lothars son), Jedda Walker (Fantomens dotter) och Kshin, (Mandrakes adoptivson och lärling).

Serien har uppdaterat flera av karaktärerna från sina ursprung. Till exempel så har Blixt en fru som dödas av Ming i pilotavsnittet, det sägs aldrig i Tv-serien men i en serietidning som gavs ut parallellt med tv-serien anges det att kvinnan var hans kompanjon Dale Arden. Mandrake är mer än bara en illusionist utan besitter faktiska magiska krafter. Fantomen i sin tur kan åkalla Tio Tigrars styrka för en kort period genom att uttala en magisk ramsa. Hans ring kan dessutom skicka en stråle som sätter dödskallemärket på den som träffas av strålen.

I tv-serien kämpar de mot i första hand Ming den Skoningslöse, planeten Mongos tyranniske härskare. Till sin hjälp har Ming underhuggare såsom Garax, ledaren för hans isrobotar och Kurt Walker, Fantomens förvisade äldre bror. Mings rådgivare är Octon, en självmedveten dator inspirerad av den ansiktslöse ledaren för brottsorganisationen 8 vilka Mandrake kämpar mot. Även Mings son och dotter dyker upp i episoder.

Serien är futuristisk, den utspelar sig 2015, och saker såsom självmedvetna datorer, rymdskepp och besökande utomjordingar ses inte som något konstigt.

För oss Fantomenfans blir det lätt förvirrande att se Fantomen i “Defenders of the Earth”, det är nämligen inte den Fantom vi är vana vid att se som ansluter sig till Blixt, Mandrake, Lothar och de andra. Enligt tv-serien är han den 27:e Fantomen, alltså vår nuvrande Fantoms ättling. Likväl har även denna Vandrande Vålnad en vit häst och en tam varg, precis som Fantomen i tidningarna, djur som i serietidningarna betonas som unika för den nutida Fantomen. Han bär heller inga vapen annat än sin laserring, som förutom att fungera som en laser även kan märka onda män med dödskallemärket på håll, och sin förmåga i obeväpnad strid. Dräkten har fått en uppdatering då de röd- och svartrandiga kalsongerna tagits bort till förmån för en enhetlig ljuslila dräkt.

Fantomen i serien ges röst av Peter Mark Richman, en skådespelare som både lånar ut sin röst till animerade karaktärer och även ställer sig själv framför kameran och har över 150 roller bakom sig, främst i tv-serier, som “Battlestar Galactica, (1980)”, “Hawaii Five-O, (1969)”  “Star Trek The Next Generation (1980)”. Hans roll som Fantomen ger Den Vandrande Vålnaden en distinkt röst som tyvärr låter väldigt ansträngd, som om han konstant tar i för kung och fosterland.

Då tv-serien kom under 80-talet åtföljdes den av en linje leksaker tillverkade av Galoob. Sex figurer av Blixt Gordon, Mandrake, Lothar, Fantomen, Ming och Garax. Samtliga har en så kallad Action feature som var en ratt på deras rygg som när man vred på den fick armarna att röra sig. De kom med en standard pistol, svarta för hjältarna och röda för skurkarna, samt ett distinkt vapen per karaktär. Flash har ett svärd som antagligen är tänkt ska se ut som att det brinner av formen att dömma, Mandrake har sin diamantprydda promenadkäpp, Lothar en änterhake och Fantomen vad som troligen ska föreställa en piska. Ming fick en Stav och Garax en bomb eller radio, svårt att säga utifrån bilderna.

Fem fordon släpptes också, Fantomens Skull Copter, Defender ClawCoper (En lätt omarbetad Skull Copter med annan cockpit, Flash swordship (Som faktiskt kunde förvandlas till ett leksakssvärd),  Mongor (Mings husdjur som här tjänar som hans riddjur) och Garax Swordship (En variant av Flash skeppet med annat utseende men likadan funktion). Jag vet inte om leksakerna någonsin gavs ut i Sverige.

Tv-serien i sin tur gavs ut på video och fanns att hyra i välsorterade videobutiker, dubbad till svenska.

Defenders of the Earth är i min mening en bra tv-serie som står sig fortfarande trettio år senare. Karaktärerna är väl gestaltade över lag även om vissa, Kshin särskilt, kan bli irriterande i längden. Tyvärr kan man uppleva att Fantomen åsidosätts litet till förmån för de andra hjältarna men tidigt i serien har han ett avsnitt dedikerat till sig själv och fiendskapen till hans äldre bror Kurt. Kan ni hitta serien så ge den en chans.

Tills nästa gång.

//Thomas

 

Litet länkar:

https://en.wikipedia.org/wiki/Defenders_of_the_Earth

http://thephantom.wikia.com/wiki/Defenders_of_the_Earth

leksakerna:

http://www.virtualtoychest.com/defendersote/defendersote.html

Lila trikårer, svart ögonskugga och magiska dödskallar – Fantomen på bioduken

path3832

En spelfilm med allas vår favorithjälte, vi Fantomenfans jublade när nyheten dök upp i Fantomentidningen. När bilder började dyka upp var det ännu bättre, vi fick se Fantomen till häst. Vi fick se honom sitta på dödskalletronen. Visst färgerna var litet annorlunda men det brydde sig ingen om. Rollistan innehöll namn som Billy Zane, Cathrine Zeta Jones, Treat Williams. Idel skickliga skådespelare. Så var gick det fel? Hur kunde en film som kunde stå på axlarna av otaliga klassiska äventyrsfilmer och sextio år av fantastiska serieäventyr misslyckas så totalt som The Phantom?

Berättelsen är klassiskt enkel. En ondsint man söker efter en mäktig skatt som ska ge honom makt. Hans väg korsas av Den Vandrande Vålnaden. Diana Palmer är en journalist som ovetandes har en länk till mannen i trikåerna dras in i soppan och allt slutar med en slutstrid i ett piratfäste.

Filmen lånar inspiration för manuset direkt från Lee Falks två första äventyr, ”The Singh Brotherhood”  och ”The Sky Band”. Filmen är dessutom en s.k. ”period piece” då den utspelar sig 1939, tre år efter att serien började publiceras.

Dock gör filmen också stora avbräck källmaterialet. Här är några:

  • Singhpiraternas symbol är ett spindelnät, snarare än den klassiska med en stor cirkel omgiven av sex små cirklar.
  • Fantomen visar sig flera gånger helt utan mask, eller mörka glasögon, ett enormt ”no-no” i serierna. Om Fantomen mot förmodan inte bär mask eller glasögon är alltid ögonen skuggade.
  • Han hemland Bengali är en ö som verkar ligga i Asien snarare än ett land på den afrikanska kontinenten.
  • Guran, Fantomens trogne vän och bandarernas hövding är en asiat med turban snarare än en rotund afrikan med en ikonisk Lampskärmsliknande hatt
  • Den föregående Fantomens död omnämns, han bleve mördad av en man som stal hans bälte. Dock har filmen skapat en helt ny karaktär (Quill) som mördaren snarare än den Falk själv skapade (Rama, en singhpirat som förrådde brödraskapet). Men omständigheterna liknande, en förrädare som hugger den föregående Fantomen i ryggen. Varför då inte bara kalla honom Rama?
  • Den blivande förste Fantomen är bara ett barn när han ser sin far, en sjökapten, mördas av singhpirater, flyr från piratöverfallet och tar sig iland i Bengali där han räddas av Bandarerna.
  • Dödskalleringen ges till den Förste fantomen av Bandarerna när de räddar honom. Ringen är dessutom kopplad till tre legendariska dödskallar av guld, silver och jade som tillsammans ger den som sammanför dem makt över ett domedagsvapen.
  • Singhpiraterna framställs som 1600-tals pirater med svärd och mynningsladdade vapen, trots att filmen utspelar sig 1939.

Filmen hade kunnat bli populär, inte minst i de länder där Fantomen fortfarande är en framgångsrik serie, såsom Sverige. Dock ignorerade filmen  sextio år av utveckling i serierna. När Lee Falk började skriva Fantomen låg Bengali mycket riktigt i Asien, landet blev afrikanskt först senare men numera är Den Vandrande Vålnaden så intimt förknippad med Afrika att inget annat hade fungerat. Sedan är det oförklarliga ändringar såsom ringens länk till dödskallarna, singhpiraternas horribla symbol, och den omaskerade Fantomen som gör att jag ogillar filmen trots att den har tydlig inspiration från personliga favoriter såsom Indiana Jones, Jakten på Stenen och andra klassiska äventyrsfilmer.

Många svenskar reagerade dessutom på den lila dräkten, med ett dödskallemotiv på torson, då vi alla är vana den blå dräkt Fantomen burit i många år i den svenska tidningen. Orsaken till färgvalet härrör säkert från att Fantomen alltid gestaltats med lila trikåer i USA, och gör det fortfarande.

Som oberoende äventyrsfilm är den underhållande, men som Fantomenfilm lämnar den fansen missnöjda och de oinitierade fullständigt förvirrade. Det är sällan jag ber om remakes men Fantomen skulle behöva en europeiskt styrd film eller tv-seriesatsning där Team Fantomen tas in som konsulter. Gör om, Gör Rätt helt enkelt.

Tills nästa gång.

//Thomas

Fantomens ikonografi

path3832

 

Fantomens ikonografi.

Idag tar vi vissa saker för givet när det kommer till serietidningshjältar; Åtsittande spandex, masker som endast visar vitt där ögonen skulle sitta. Kalsongerna på utsidan av dräkten. Symboler som representerar hjälten. Unika utseenden som direkt identifierar hjälten i serierutan. Det är inget nytt egentligen. Vita hattar i westernfilmer fyller samma funktion. Dräkterna är ofta färggranna, ibland till den milda grad att det blir litet av ett internt skämt. Men det är en sak när hjältens utseende dikteras av hans eller hennes tema, om det så är ett djur, ett ideal eller en vandrande symbol för ett land. Men vad får en man att klä sig i en heltäckande blå (eller lila, beroende på tecknaren) kroppsstrumpa, särskilt när han rör sig i ett tropiskt djungelklimat?

Vi som läst Fantomen ett tag vet. När Kit Walker spolades iland på Bengalis kust hittades han av Bandarerna, ett pygméfolk som vid den tiden var förslavade av Wasaka-stammen, ett högrest folk som tillber en demongud. Efter ett första möte med Wasaka-stammen som nästan resulterar i att Kit offras till sagda gudom men räddas av Bandarerna. I ett försök att frita Bandarerna tillverkar Kit en dräkt i samma snitt och färger som Wasakas demon. Kit visar dem även hur de kan utvinna giftet ur banga-buskens bär för att göra sina pilar och spjut dödligare.

Med Kit Walker i spetsen övertygas Wasaka-stammen att släppa sina slavar och Kit leder dem till De Djupa Skogarna, där de slår sig ner och Kit erbjuds att stanna. Han utnyttjar en grottas naturliga form, förstärker den och skapar sin ätts nya hem, Dödskallegrottan. Ett passande hem för en demongud.

Märk väl att jag inte benämnt Kit Walker vid det namn hans ätt skulle komma bli känd under. Faktum är att han bara kallade sig för Hämnaren. Först under ett senare äventyr, när han hämnas sin kusins död under en muslimsk härskare får han namnet Fantomen. Detta för att hans motståndare tror att hans offer, Kits kusin, kommit tillbaka från de döda. Att han var en Fantom. Tydligen var de båda männen väldigt lika varandra.

Som Hämnaren, men även som Wasakas demongud, inser Fantomen behovet av en symbol. Han använder dödskallen, eftersom det var på en sådan han en gång svor sin ed. Symbolen blev så förknippad med Fantomen att ogärningsmän snart fruktade den. Den 1:e Fantomen erhöll även den symbol som skulle ingjuta skräck i pirater, rövare och våldsmän under kommande sekler.

Från alkemisten Parcelsus fick han en ring som enligt legenden tillverkats av de tre spikar som fäste Jesus Kristus vid korset på Golgata. Ringen ska ha tillhört kejsar Nero och bärs på Fantomens högra hand. När den träffar en motståndares käke vid slagsmål efterlämnar den ett märke i form av en dödskalle, det onda märket, och bärare av det är ogärningsmän vars väg korsats av Fantomen. Ringen som sådan tjänade även som en id-handling för Fantomen, män som känner igen ringen vet vem de talar med.

Men Fantomen bär två ringar, en på vardera handen. Den andra ringen, med Fantomens goda märke, är intimt förknippat med Den Vandrande Vålnadens beskydd. Den sjätte Fantomen var en aktiv Fantom, han besegrade piraten Rödskägg och hans tre närmaste män i deras näste, Sanloi. Som nybliven ledare för piraterna lät han dem sortera ut de värsta mördarna som skickades till fängelse och de återstående bildade Djungelpatrullen, en polisstyrka som skyddade bengalis kust från pirater. Med Fantomen som befälhavare och Rödskägg som hans underordnade rensades den pirathärjade Bengalikusten upp. I samband med ett äventyr i en grannstad förärades de fyra ledarna, Rödskägg och hans män, med varsin sabel. Mönstret dessa sablar bildade blev patrullens nya symbol istället för dödskallen de burit. Fantomen erhöll även en ring med märket. Ringen fungerar som en tatueringsstämpel och fantomens vänner och människor som hjälpt honom får märket, ofta på handledens insida. Vissa bär det även som en medaljong. Bärare av det goda märket står under Fantomens beskydd.

Men varför blå, eller lila, trikåer? Borde inte en mörkare färg vara lämpligare? När Fantomen skulle gå som söndagsserie, den enda dag i veckan då tidningsserierna var i färg, var inte Lee Falk närvarande vid färgläggningen, så trikåerna blev lila, trots att de benämnt som grå några gånger i serien. I Sverige blev de blå, i Italien röda. Det är bara så det är.

Tills nästa gång kära läsare.

//Thomas

https://fantomenindex.krats.se/what/natala_av_navarra

https://fantomenindex.krats.se/fa/1

https://sv.wikipedia.org/wiki/Fantomen#Figurens_utseende

Fantomen och Historieskrivarna

path3832

 

Vad har följande personer gemensamt?

Carl von Linné

Karl XII

Kronprins Ludvig XVII av Frankrike

Edgar Rice Burrough

Jules Verne

Al Capone

 

De har alla mött, räddats eller biståtts av Den Vandrande Vålnaden.

Fantomenäventyren har en lång tradition av att låta historiska personer lära känna sin tids medlem av Fantomen-släkten. Fiktiva äventyr, i vissa fall löst grundade på personernas levnad, gärning eller till och med myter om dem. Men likväl underhållande läsning. Två författare fick uppleva äventyr som sedermera låg till grund för några av deras mest berömda böcker. Både Jules Verne och Edgar Rice Burrough mötte Fantomen och deras respektive äventyr låg enligt serien till grund för böckerna “Resan till Jordens medelpunkt” och “Tarzan”.

Carl von Linné studerade med en ung Chris Walker, den blivande 9:e Fantomen i Uppsala. År senare möts de igen i Amsterdam och upplever ett äventyr med övernaturliga toner hämtat från Linnés lapplandsresa.

Karl den tolfte mötte den blivande 8:e Fantomen som en rival om en kvinnas hjärta. Under en björnjakt räddas den unge kungen av denne man från Afrika och ser honom som värdig friare till den unga kvinna de båda önskar äkta och Chris får kungens välsignelse att äkta henne.

Ännu en svensk vars väg korsas av Fantomen, denna gång den 13:e, är  Axel von Fersen när både han och Den Vandrande Vålnaden söker befria den unge franske kronprinsen och föra honom i säkerhet undan sina föräldrars öde under den Franska Revolutionen. Serien spelar på ryktet att von Fersens relation till drottningen genererade ett barn, Ludvig XVII. Prinsen räddas, följer den 13:e Fantomen till Bengali där han gifter sig med en infödd prinsessa och blir både stamhövding och en framgångsrik medicinman.

Den 19:e Fantomen dras ofrivilligt in i gangstevärldens Chicago under förbudstiden och ställs där mot Al Capone och hans gäng. Han bevittnar gangstern på toppen av sin karriär, upplever den ökända Valentine’s Day-massakern och bistår polisen i när de slutligen lyckas gripa Capone för skattebrott.

Som en historie- och litteraturfantast uppskattar jag den här typen av äventyr, de bryter också litet med de vanliga fantomenäventyren där han kämpar mot pirater, smugglare och andra ogärningsmän. Borrough och Vernes äventyr ligger som sagt till grund för deras respektive litterära verk, något som gör äventyren till fantastiska, klassiska berättelser i ny tappning. Samtidigt så är det den typ av litteratur som bokstavligt talat låg till grund för Fantomenserien en gång i tiden. Lee Falk hade inga hjälteserier att titta på när han skapade Fantomen, men böcker fanns.

Samma sak när man sätter Fantomen att påverka eller reagera på historiska händelser såsom den Franska Revolutionen. Ett bra sätt att introducera nya människor för intressanta historiska skeenden och ibland är det bara roligt att se Den Vandrande Vålnaden möta stora män av sin tid.

De historiska fantomenäventyren, som främst Team Fantomen har producerat genom åren, är och förblir mina favoritäventyr.

Tills nästa gång kära läsare.

//Thomas

Källor;

 

https://fantomenindex.krats.se/what/axel_von_fersen

https://fantomenindex.krats.se/what/jules_verne

https://fantomenindex.krats.se/what/edgar_rice_burroughs

https://fantomenindex.krats.se/1994

https://fantomenindex.krats.se/what/karl_xii

https://fantomenindex.krats.se/what/carl_von_linne

Bengaliblått möter Lincolngrönt

Eller Fantomen och hans glada män i Sherwoodskogen.

En studie i hur lätt en långtgående seriekontinuitet blir tokrolig.

Stoppa mig om du hört detta tidigare.

path3832.png

Ett handelsskepp angrips av pirater längs afrikas östkust. En ensam överlevare kravlar sig i land på en öde sandstrand medan skeppet brinner i bakgrunden. Han räddas av ett pygméfolk. När han senare finner en ilandfluten kropp ser han att det är kroppen efter piraten som han såg hugga ner sin far, skeppets kapten. När asätarna gjort sitt med kroppen tillvaratar han piratens dödskalle, och i skenet av en eld svär han en ed över skallen.

Jag svär att ägna mitt liv åt att bekämpa sjöröveri, grymhet och orättvisor

 Mina efterkommande skall följa mig.

 

Och följa honom gjorde de. Tjugoen söner, och en dotter, har burit de blå trikåerna och bekämpat orättvisor i alla dess former under över 400 år. De har alltid stått på de svagas sida och ingjutit skräck i onda män på alla kontinenter. Inte illa för en snubbe i blå kroppsstrumpa med randiga kalsonger utanpå.

Fantomen skapades av Lee Falk 1936 och efter 80 år i rättvisans tjänst har den 21:e Fantomen antagligen bara börjat. Serien slog verkligen an en sträng i Sverige, den gavs ut som serietidning redan på 50 talet och svenskproducerade serier skrevs och tecknades redan på sextiotalet. Faktum är att seriens starkaste fäste är i de nordiska länderna. Med åttio års löpande serieproduktion sopar Fantomen banan med de största, Superman hoppade in i sin första serieruta 1938, Batman kom svingande 1939.

Med åttio år under det breda dödskalleprydda läderbältet finns det bokstavligt talat hyllmeter av material att ta hänsyn till när man skriver fantomenserier. Den svenska licensproduktionen har gjort sitt bästa för att upprätthålla kontinuiteten men det finns fall där serierna motsäger varandra. Den trettonde fantomen är ett sådant fall, i ett äventyr av Lee Falk framställs denne som en kortväxt men otroligt stark individ men i en annan, även den av Falk är han av normallängd. I båda äventyren finner han dessutom en fru, och inte heller där är de två äventyren överens, den korte killen fick en mongolprinsessa och den normallånge systern till en pirat. Men jag tänkte fokusera på ett fenomen som jag insett nyligen. Robin Hood och Fantomen, och sättet den svenska produktionen motsäger sig själv.

I ”Fasornas Skog” upplever den sjätte Fantomen ett äventyr bland djävulsdyrkare, förbannade byar och andar i Sherwoodskogen. Länkarna till Robin Hood är många och den tappre fredlöses ande bistår vår hjälte vid flera tillfällen när han avslutar ett uppdrag Robin påbörjat fyra hundra år tidigare. (Serien publicerades i Fantomen nr 10 1987, skrevs av Norman Worker och tecknades av Kari Leppänen, båda del av Team Fantomen som ligger bakom den svenska licensproduktionen.)

Flytta fram till 2009 och vi får ett två delat äventyr med den femte Fantomen, en fantom som är starkt länkad till den legendariske Fredlöse frihetskämpen. Han räddade englands kung undan Cromwells män under inbördeskriget, med hjälp av Lille Johns pilbåge. När han senare är på väg tillbaka till Bengali överfalls han av stråtrövare, faller  i en flod och vaknar till liv i en helt obekant tid. Nottingham under Kung Johns regeringstid. Han möter alla de klassiska karaktärerna från Robin Hood legenden, alla utom själve Robin Hood som ingen av dem känner till. Summan av berättelsen är att den femte Fantomen blir den man som legenderna känner som Robin Hood, en uppfriskande tappning på den klassiska legenden. Men ingenstans i serien nämns att denne Fantom nedgjorde en djävulsdyrkande muslim i Sherwood, vilken Robin sades ha gjort i ”Fasornas Skog”.

(Stigman Walker: del 1 Bågens Makt och del 2 En Legend föds publicerades i Fantomen nr 23 och 24 2009. Är skriven av David Bishop och del ett är tecknad av Sal Velluto medan del två tecknades av veteranen César Spadari. Äventyret är en direkt fortsättning på David Bishops serie ”Den mystiska bågen” från Fantomen 15 2002. Bishops är dessutom del av Team Fantomen.)

Nu kan man hävda att det är en Legend i ”Fasornas Skog”. Stigman Walker äventyret kan i teorin vara  feberdrömmar och hallucinationer från den 5:e Fantomens sida, men med tanke på hur väl etablerat det är med övernaturliga fenomen i serien kan det lika gärna vara sanning i Fantomens universum. Så med andra ord avslutade den 6:e Fantomen sin fars arbete, med hjälp av faderns ande.

Fantomen serien håller hårt på sin kontinuitet men medger s.k. Fel i Krönikorna när skarpögda läsare upptäcker dem. Jag skulle vilja se DC comics klara av att bibehålla sin kontinuitet lika bra, utan Retcons och Reboots.

Med anledning av seriens 80 års jubileum i år tänker jag publicera en serie blogginlägg om den. I sann Fantomen anda kommer de att postas  på Söndagar, likt de klassiska söndagserierna.

/Thomas

 

Källor:

https://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Fantomen

https://seriewikin.serieframjandet.se/index.php/Team_Fantomen

https://fantomenindex.krats.se/what/nottingham

Spara

Spara